Lämna synpunkter på vård och omsorg

Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård. Det är värdefullt för oss att få veta din uppfattning. Det kan bidra till att vi kan öka säkerheten och utveckla kvaliteten i verksamheten. Du har även möjlighet att vända dig till olika myndigheter.

Hjälp oss att bli bättre

Vänd dig gärna direkt med dina synpunkter till medarbetare eller chef i berörd verksamhet. Dina åsikter, förslag och synpunkter kommer att tas om hand och användas i vårt ständigt pågående förbättringsarbete.
Lämna synpunkter på vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden

Du kan vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål på tandvård och hälso- och sjukvården. Hit räknas kommunens hemsjukvård och rehabilitering samt tolktjänst och sjukresor.

IVO

Som kund kan du ge synpunkter på hälso- och sjukvården samt tandvården. Om du vill anmäla något som du inte är nöjd med i hälso- och sjukvården eller tandvården, ska du vända dig till IVO - Inspektionen för vård och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2024
Omsorg och stöd