Dödsfall och begravning

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom två månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta en bouppteckning. Kommunen gör en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Till begravningskostnader inräknas främst kostnaderna för begravning och gravsten eller inskription av befintlig gravsten.

Söka ekonomiskt bistånd för begravningen

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan bistånd sökas till begravningskostnader. För att ansöka om bistånd för begravningen vänder du dig till socialtjänstens myndighetsenhet via växeln. Läs även om Dödsboanmälan.

Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med högst 32 % av gällande basbelopp. Högsta godtagbara kostnad för gravsten är 18 % av basbeloppet. Dödsboets tillgågar räknas då av från dessa belopp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Sidan publicerad av: Rasmus Anderberg
Omsorg och stöd