Funktionsnedsättning

Daglig verksamhet, boende för dig med funktionsnedsättning, ledsagarservice och fler insatser enligt LSS.

Undersidor

 • Daglig verksamhet finns till för dig som är i yrkesverksam ålder, inte studerar eller kan ha ett vanligt arbete på grund...

 • Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter utanför sina anhöriga. En kontaktperson är någon som erbjuder s...

 • Våra boenden finns till för dig som inte kan bo själv på grund av en funktionsnedsättning och som behöver stöd och servi...

 • På denna sidan har vi samlat fritidsaktiviter för dig med funktionsvariation. Att ha något meningsfullt att göra på sin ...

 • Råd och stöd är en behovsprövad insats enligt LSS som Region Skåne ansvarar för.

 • Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver omfattande stöd kan ha rätt till LSS-insatsen personlig assistans....

 • Ledsagarservice är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den är avsedd för pers...

 • Avlösarservice är en insats som syftar till att ge avlastning till anhöriga som vårdar en person med funktionsnedsättnin...

 • Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppl...

 • Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i åldrarna än vad den kommunala barnomsorgen kan erbjuda....

 • Fixartjänst innebär att du kan få hjälp med vissa saker som kan vara svåra att själv utföra, exempelvis hjälp med att by...

 • Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Med ...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2024