Avgifter vård och omsorg

Här listas avgifterna för tjänster inom vård och omsorg, som exempelvis hemtjänst och boende.

Hur mycket du betalar varje månad beror dels på vilken hjälp du blivit beviljad, dels på hur ditt ekonomiska utrymme ser ut.

I de kommunala bestämmelserna finns en maxavgift för omvårdnad på särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm reglerad. Denna maxavgift kallas ofta ”maxtaxa”, och den är 2 575 kr per månad för 2024. Maxtaxan är taket för hur hög din vård- och omsorgsavgift kan bli, även om den sammanlagda kostnaden för dina insatser skulle bli ännu högre.

Är den sammanlagda kostnaden för dina beviljade insatser lägre, betalar du enligt kostnad i foldern "Våra avgifter" som du hittar längre ner på sidan. Maxtaxan ändras varje år.

Observera att kostnad för hyra, kost och matdistribution inte ingår i maxtaxan. Kostnad för detta finner du i foldern Våra avgifter, längre ner på sidan, och i ditt hyreskontrakt.

Om du skickar in dina inkomstuppgifter till oss så kan vi räkna ut om du har rätt till en lägre avgift för din vård och omsorg. Din avgift beräknas då efter dina inkomster, din boendekostnad, samt ett minimibelopp som ska täcka livsmedel, kläder med mera.

Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och bostadsförfrågan räknar vi ut din betalningsförmåga.

Om du väljer att inte skicka in blanketten får du betala för insatserna upp till den lagstadgade maxavgiften (”maxtaxan”).

Vi behöver din tillåtelse att hämta uppgifter från till exempel Pensionsmyndigheten. Tillåtelsen behöver förnyas varje år. Kom ihåg att höra av dig till oss om dina uppgifter ändras under året - det kan påverka din avgift.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du kan ansöka om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan  du ansöker.
Gör din beräkning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ta hand om sin ekonomi kan ansöka om bostadstillägg för din närstående på pensionsmyndighetens webbsida.
Klicka här för att komma till ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturan kommer varje månad från Sjöbo kommun, oavsett om du väljer en kommunal eller privat utförare. Viktigt att notera är att fakturan kan avse olika tidsperioder beroende på vilken typ av insats du har. Läs mer om detta i broschyren Våra avgifter som du hittar länk till här under.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Omsorg och stöd