Möllers mosses utegym

Utegymmet är öppet för alla och det ligger längs med sträckningen av Hälsogången som går genom Sjöbo tätort. Om du tar bilen för att komma hit finns parkering på Färsingaskolan som ligger söder om Möllers mosse.

Det kostar inget och du behöver inte boka dig för att träna. Men tänk på att all träning sker på eget ansvar. Sjöbo kommun tar inte ansvar för eventuella skador i samband med träning i utegymmet. Målsmän ansvarar för barn under 18 år.

Tack för att du även tar hand om eventuellt avfall och slänger detta i papperskorgen när du har tränat klart!

Intill utegymmet finns en fin lekplats och en stor härlig klätterlekställning.

Det är Sjöbo kommun som underhåller utegymmet. Med vår app kan du anmäla fel och lämna synpunkter som gäller kommunala gator, gång- och cykelvägar, parker och naturområden. Appen fungerar både till iphone och android. Det går även att felanmäla via vår hemsida.

Vid akuta ärenden på dagtid, kontakta kommunens växel 0416 - 270 00
eller kundtjänst på tekniska förvaltningen tel. 0416-271 53.

Leverantör: Utform
Anläggning: Peab Sverige AB
Anläggningsår: 2015

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2020