En bild på ett uppslaget fotoalbum i sepiafärger

Källor och samarbetspartners

Textkällor:

Ur Färs Härads hävder, Nils M. Sjöbeck 1938
Sjöbo – hjärtat i Färs, Sven Klang 1995
Gamla Sjöbo, Britt Risberg 2012
Ett stycke Sjöbohistoria, sammanställd av Rigmor Blom
Utflykter i Färs, Gunnar Persson 1966
Folkets Tidning onsdagen 30 november 1898
Skåningen Eslöfs Tidning onsdagen 13 februari 1901
Dagens Nyheter måndagen 13 maj 1901
Sydsvenska Dagbladet Snällposten fredagen 21 juni 1901
Trelleborgstidningen måndagen 29 juli 1901
Skåningen Eslöfs Tidning fredagen 23 augusti 1901
Hörby Dagblad tisdagen 1 juli 1902
Arbetet måndagen 21 juli 1902

Bildmaterial:

Sjöbo kommunarkiv
Ystadsbygdens släkt- och bygdeforskarförening
Lantmäteriet
Folklivsarkivets fotoregister, Lunds universitet

Logga för Sjöbo Elnät
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2020
Uppleva och göra