Regler Sjöbo marknader

För allas trivsel vill vi informera om att följande regler och bestämmelser gäller: I övrigt gäller ”Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel” MAF och Tomer.

• Bokade platser ska betalas innan fakturans förfallodatum. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
• Alla bokade platser ska vara betalda innan marknaden.
• Lediga platser på Sjöbo sommarmarknad säljs fram till onsdag kl 20.00, ingen försäljning av platser marknadsdagarna.
• Överlåtelse eller byte av platser är inte tillåtet.
• Inbetald avgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.
• Bokade och betalda platser ska vara markerade senast en timme innan marknaden öppnar.
• Platsmarkering gäller som gräns för marknadsståndets främsta del.
• Det är inte tillåtet att ställa stativ eller placera varor i gångarna, ej heller placera varor så att de skymmer grannens disk.
• Försäljning ska ske inom markerad plats, ambulerande försäljning/verksamhet är förbjuden.
• Det är förbjudet att sälja varor som strider mot Tomers rekommendationer och konsumentverkets riktlinjer (se sista sidan). Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man säljer inte strider mot gällande lagstiftning. Samlar-, verktygs- och hushållsknivar ska förvaras och säljas i sin förpackning och får endast säljas till kunder som fyllt 18 år.
• Försäljning av tobak, snus och e-cigaretter inklusive påfyllnadsvätskor är inte tillåtet.
• Bokning av plats gäller för marknadens öppettider. Försäljare som av någon anledning önskar lämna marknadsplatsen före marknadens slut ska meddela detta för godkännande av marknadsarrangören och måste parkera ev. bil på parkeringsplats utanför marknadsområdet.
• Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet följande tider:
Sjöbo sommarmarknad: torsdag kl 12-24 och fredag 10-24.
Mikaeli marknad: under marknadens öppettider.

Saluplatser

Det finns inte några bord eller ställningar på platserna, detta får var och en själv ta med sig. Har man en plats på 3,1 meter har man ingen möjlighet att ha bilen bakom och detta gäller även platserna på Östergatan, längs med Ica Kvantum, Norregatan och runt Gamla Torg. Har man bokat en plats på 6,2 meter eller mer, med djup 5 meter, kan man ha bil bakom om det finns plats för den. All parkering inom marknadsområdet, utanför bokad saluplats, är förbjuden. Parkering kan ske på offentlig parkeringsplats, mot en avgift under sommarmarknaden.

OBS! Marknadsförsäljare som har platser på ICA Kvantums parkering (asfalten) måste vänta med att bygga sina stånd till efter kl. 20.00 onsdagskvällen före sommarmarknaden.

För allas trivsel är det viktigt att var och en håller rent utanför sin försäljningsplats under marknaden och tömmer sitt avfall, när marknaden stänger, i de containrar som finns utsatta på olika platser på marknadsområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Uppleva och göra