Fyrfackskärl

Fyrfackskärlen har indelningar som speglar önskemålen från kommunens invånare samt hur mängderna av de olika avfallsslagen förändras framöver.

För att du lättare ska kunna sortera ditt avfall finns här en sorteringsguide som du enkelt kan skriva ut och spara.
Du hittar sorteringsguiden , 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.här.

För dig som har fastighetsnära insamling av förpackningar i 4-fackskärl ingår även insamling av uttjänta batterier och ljuskällor.

När boxen börjar bli full hänger du ut den på kärl 2 i samband med tömning. Det är bara bilen som tömmer kärl 2 som har möjlighet att hämta ljuskällor och batterier. På boxen finns två platspiggar som du använder för att hänga boxen på kärlet.

Förvara boxen på en lämplig plats inomhus, gärna i garaget eller förrådet. Till boxen följer en hängare med som du kan montera inomhus.

Mått: 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett
Volym: 2 x 370 liter
Kvm: Bägge kärlens totala yta är 1x2 m

Kärl 1
Matavfall: 120 liter
Restavfall: 160 liter
Tidningar: 60 liter
Metallförpackningar: 30 liter

Kärl 2
Pappersförpackningar: 155 liter
Plastförpackningar: 155 liter
Färgade förpackningar: 30 liter
Ofärgade glasförpackningar: 30 liter


Ställ kärlen vid din tomtgräns.
Max 5 meter från tomtgränsen för lägsta taxa.
Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd i vägen.
Fast yta under kärlen och på dragvägen till tomtgränsen.
Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.

Tänk på att kärlet inte töms om avfallet är felsorterat eller om insatser saknas.

För att minska dagens transporter/utsläpp och kostnader behöver alla avfallsfraktioner lämnas på samma ställe. Anläggandet av en omlastningscentral i Sjöbo möjliggör detta. Omlastningscentralen har kapacitet att ta emot avfall från mat- och restavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och returpapper, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Även batteriboxen med mindre ljuskällor och batterier töms här.

Omlastingscentralen togs i drift den 2 mars 2020. I och med detta minskar både körsträckor och körtider vilket ger mindre bränsleutsläpp och är positivt för miljön.

Varje år utför vi plockanalyser på det som finns i restavfallspåsen hos Sjöboborna. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och sorteras i rätt avfallskategori. Genom plockanalysen får vi reda på vad restavfallet består av och vilka återvinningsbara material som inte sorteras ut. Med hjälp av resultatet från plockanalyser utvärderar vi insamlingssystemet.

Relaterade dokument

Kontakt

 • Kundtjänst tekniska förvaltningen

  Kundtjänst tekniska förvaltningen

  0416 - 271 53

  kundtjanstteknik@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Expeditionstider Ommavägen 30:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Telefontider:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00

  Vill du komma i kontakt med en handläggare på vår förvaltning kan du välja mellan att ringa till vår kundtjänst eller till kommunens växel och be att bli kopplad eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021