Kommunalt avfall

Som hushåll är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Även farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Tekniska nämnden ansvarar för att kommunalt avfall inom Sjöbo kommun samlas in, transporteras och återvinns eller bortskaffas. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet.

Ohlssons kör insamling av hushållssopor i Sjöbo kommun. Insamlingen sker i dagsläget med fyrafackssystem.

Undersidor kommunalt avfall

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2023