Bostadsförsörjning

Tillgång till goda bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Ett bostadsförsörjningsprogram samlar bostadsfrågorna i kommunen i ett strategiskt dokument.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

För att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor om bostadsförsörjning ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut.

Kommunens roll är bland annat att löpande utvärdera läget på bostadsmarknaden och skapa förutsättningar för den önskade utvecklingen. En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs.

Under 2022 har nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram i kommunen. Förslaget på nya riktlinjer för bostadsförsörjning var ute på samråd mellan 25 april och 10 juli 2022. Under hösten 2022 har kommunen arbetat med att ta tillvara på inkomna synpunkter. Riktlinjerna antogs i kommunfullmäktige 30 november 2022.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022­-2026 , 475.9 kB.
Riktlinjerna i digitalt format. Länk till annan webbplats.
Kunskapsunderlag till riktlinjer för bostadsförsörjning , 4.8 MB.
Samrådsredogörelse , 234.1 kB.
Kommunfullmäktiges beslut , 314.4 kB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2022