Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för bygglov och anmälan, samt planavgifter.

Bygglovstaxa

Här hittar du vår bygglovstaxa , 374.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Planavgift för enbostadshus, oberoende av area

Enbostadshus

Planavgift

Nybyggnad

22 704  kr

Tillbyggnad/ändring > 50 kvm

11 160 kr


Planavgift för övriga byggnader (ej enbostadshus)

Bruttoarea

Planavgift

Nybyggnad 50-129 kvm

23 654 kr

Nybyggnad 130-199 kvm

31 539 kr

Nybyggnad 200-299 kvm

39 424 kr

Tillbyggnad 50-129 kvm

10 752 kr

Tillbyggnad 130-199 kvm

14 336 kr

Tillbyggnad 200-299 kvm

17 920 kr

Ändring 50-129 kvm

10 752 kr

Ändring 130-199 kvm

14 336 kr

Ändring 200-299 kvm

17 920 krÄndra eller stycka av fastighet

Detta handläggs av Lantmäteriet. På deras hemsida kan du få mer information, ansöka, samt se vad respektive ändring kostar.

Lantmäteriets hemsida, om att ändra fastigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024