Detaljplaner i Sjöbo kommun

Du kan se gällande detaljplaner för Sjöbo kommun direkt i vår webbaserade karttjänst.

Genom att klicka på ett planområde i kartan får du upp ett fönster med mer information om detaljplanen, samt länkar till planens antagandehandlingar och plankarta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2023