Sällskapsdjur

Som hund- eller kattägare är det du som har ansvaret för vad ditt djur gör. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

Hund
Hundar kan vålla olägenhet för kringboende genom förorening, skällande och ylande. Vissa människor är rädda för hundar och andra kan vara allergiska. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun är du skyldig att plocka upp efter din hund på offentliga platser och platser som kan jämställas med offentlig plats inom detaljplanelagt område. Lösspringande hundar kan även orsaka trafikolyckor och driva vilt.
Katt
De största problemen med lösspringande katter är att de kan förorena sandlådor, rabatter m.m. Det kan även lukta mycket illa där en katt uträttat sina behov. Man kan inte ha dörrar och fönster öppna eftersom katter smiter in och för en allergiker är detta katastrofalt. Mata aldrig en främmande katt. Skaffa inte en sommarkatt, utan ta ansvar för katten året runt. Det går att träna en katt att gå i band om man börjar när den är liten.
Fjäderfä
Inom detaljplanerat område i Sjöbo kommun krävs det tillstånd för att hålla:
nötkreatur, häst, get, får eller svin
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
giftorm

Höns och tupp räknas normalt inte som sällskapsdjur och därför krävs det tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden om man vill hålla dessa djur inom detaljplanerat område. Tillstånd krävs oavsett antal. En prövning av djurhållningen sker i varje enskilt fall men normalt godkänns inte tupp inom detaljplanerat område. Ansökan om tillstånd görs hos samhällsbyggnadsnämnden. Observera att tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen påbörjas

Mindre sällskapsdjur som till exempel kaniner, marsvin, hundar och katter får begravas genom nedgrävning på egen eller annans mark med markägarens medgivande. För begravning av hästar krävs först ett samråd med miljöenheten för att bestämma platsen, mer info här.

Även aska från kremerade husdjur kan begravas eller spridas. För att lämna djur till kremering, prata med din veterinär eller kontakta Sysav direktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravningen ska göras på ett sådant sätt att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö. Djuret ska grävas ner på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp det. Det är också viktigt att begravningsplatsen är på ett tillräckligt avstånd från känsliga objekt som till exempel vattendrag, dricksvattentäkter, grundvattenytan och granntomter. Om du har frågor kring lokaliseringen av graven, kontakta miljöenheten för rådgivning.

Sjöbo kommun har inte längre några platser på djurkyrkogården.
I anslutning till Spillepengs fritidsområde i Malmö finns en vacker begravningsplats för sällskapsdjur.
Läs mer om begravningsplatsen och om kremering av sällskapsdjurlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2021
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö