Sällskapsdjur

Som hund- eller kattägare är det du som har ansvaret för vad ditt djur gör. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

Hund
Hundar kan vålla olägenhet för kringboende genom förorening, skällande och ylande. Vissa människor är rädda för hundar och andra kan vara allergiska. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Sjöbo kommun är du skyldig att plocka upp efter din hund på offentliga platser och platser som kan jämställas med offentlig plats inom detaljplanelagt område. Lösspringande hundar kan även orsaka trafikolyckor och driva vilt.
Katt
De största problemen med lösspringande katter är att de kan förorena sandlådor, rabatter m.m. Det kan även lukta mycket illa där en katt uträttat sina behov. Man kan inte ha dörrar och fönster öppna eftersom katter smiter in och för en allergiker är detta katastrofalt. Mata aldrig en främmande katt. Skaffa inte en sommarkatt, utan ta ansvar för katten året runt. Det går att träna en katt att gå i band om man börjar när den är liten.
Fjäderfä
Inom detaljplanerat område i Sjöbo kommun krävs det tillstånd för att hålla:
nötkreatur, häst, get, får eller svin
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
giftorm

Höns och tupp räknas normalt inte som sällskapsdjur och därför krävs det tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden om man vill hålla dessa djur inom detaljplanerat område. Tillstånd krävs oavsett antal. En prövning av djurhållningen sker i varje enskilt fall men normalt godkänns inte tupp inom detaljplanerat område. Ansökan om tillstånd görs hos samhällsbyggnadsnämnden. Observera att tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen påbörjas

I Sjöbo kommun, vid avloppsreningsverket, finns en kyrkogård där sällskapsdjur får begravas utan kostnad.

Följande gäller:
Djurägaren ska vara bosatt inom Sjöbo kommun.
Begravningsplatsen är kostnadsfri.
Djurägaren har tillgång till gravplatsen i 10 år.
Djurägaren gräver och återfyller med ca 80 cm jord.
Djuret får ligga i en papperssäck eller tunt lakan. Plastsäck, filt eller låda tillåts inte. Under transport får man naturligtvis ha djuret i en plastsäck och sedan låter man kroppen glida ner i graven.
En numrerad platta ligger på gravplatsen. Gräset klipps av kommunen. Smärre blomsterarrangemang eller minnestavla som inte stör gräsklippningen tillåts.
Gravplatsen underhålls av djurägaren.
Ta kontakt med personalen på reningsverket, 0700-1500 vardagar. Då erhålles instruktioner samt att plats anvisas och platsen dokumenteras. Ingen begravning tillåtes utan att man fått anvisad plats.
Djurkyrkogården ligger intill avloppsreningsverket i Sjöbo. Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen för att komma i kontakt med personal på verket, telefonnummer 0416-27 153.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö