Rickepump

Dricksvatten

Har du egen dricksvattentäkt och undrar över vattenkvaliteten eller har övriga frågor? Kontakta miljöenheten så hjälper vi dig!

Vi hjälper till med information om hur du tar prov på ditt dricksvatten. Vi ger även råd om hur du ska gå tillväga om du har dåligt vatten i brunnen eller upplever hälsoproblem som du misstänker är förknippade med vattenkvaliteten.

Inlämning av prov sker på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30. Speciella flaskor måste användas. Flaskorna får du hemskickade efter beställning från laboratoriet.

Behöver du desinficera brunnen av någon anledning, så finns det en
instruktion under Relaterade dokument på den här sidan.

Beställ flaskor från laboratoriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom att du registrerar den i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
 • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn, kan hänsyn tas.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett inrapporteringsformulär.

Registrera brunnen i Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i inrapporteringsformulär Brunnsinventering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöenheten Annika Jeppsson, telefon 0416-27 207.

Väntar du barn eller har barn som är under ett år är du berättigad till ett gratis dricksvattenprov i de fall du har egen brunn. Detta gäller endast om du själv äger fastigheten. Är du hyresgäst är det din hyresvärd som har ansvar för vattenprovtagningen. Provtagningsflaskor och följesedel hämtas på miljöenheten under expeditionstid (Ommavägen 30). Inlämning av dessa prover görs på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30.

I Sjöbo kommun finns över tio fritidsbyar, sommarbyar och liknande där det finns gemensamt dricksvatten. Miljöenheten har tillsyn på flertalet av dricksvattenanläggningarna och prover tas fortlöpande. Tänk på att alltid spola vattnet i kallvattenkranen några minuter innan det ska användas för konsumtion. Vatten som står stilla i ledningar har ofta förhöjda kopparhalter vilket kan förorsaka diarréer hos småbarn. Ta aldrig varmvattnet direkt ur kranen till dryck och matlagningsändamål!

Driver du någon form av kommersiell anläggning eller livsmedelsanläggning ställs speciella krav på dricksvattnet. Bland annat ska ett provtagningsprogram lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för fastställelse. I dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2022:12) framgår hur ofta och i vilken omfattning provtagning ska göras.

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du ta reda på om det går att utföra någon åtgärd i brunnen för att öka tillrinningen av vatten.

Vem ska jag kontakta om min brunn har sinat?

Du kan kontakta någon dricksvattensentreprenör som fyller på din brunn med vatten, men det är sällan en varaktig lösning då marken suger åt sig allt vatten. Det finns också en vattenkiosk där du som privatperson eller företagare kan köpa vatten. Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen på Sjöbo kommun för mer information. Vattnet som fylls på letar sig succesivt ner i grundvattensystemet. I ett akut läge kan dock detta vara en lösning.

Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen

Om det ofta är dålig vattentillgång eller att brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Möjlighet till kommunal anslutning

Bor du i eller nära en tätort kan det finnas en möjlighet att ansluta till det kommunala dricksvattennätet. Det är en process som tar tid och ofta behöver du ordna en tillfällig lösning under tiden. Kontakta VA-enheten för att undersöka om det är möjligt med kommunal anslutning av dricksvatten.

Kontakta VA-enheten

Spara vatten utomhus

 • Samla upp och använd regnvatten att vattna rabatterna med
 • Undvik vattenspridare
 • Undvik att tvätta bilen
 • Undvik att använda högtryckstvätt för fasader, altaner och tak
 • Vattna morgon eller kväll och inte mitt på dagen när det är som varmast

Spara vatten inomhus

 • En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolningar. Endast en liten del är till dryck och mat.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Spola toaletten med snålspolning om möjlighet finns. Eller spola med uppsamlat regnvatten.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör dem.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en diskbalja.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo, balsam och tvål.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller rinnande toalett.

Många droppar små...

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • 150 liter går år om du har vattenspridaren igång i 20 minuter.
 • På ett år kanen läckande toalett dra 400 000 liter vatten.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycke, kranar och toalettstolar.
 • Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • Diskmaskinen drar cirka 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna eller tvålar in dig.

Detta är genomsnittsdata för Sverige eller uppskattade beräkningar, inte specifikt för vad som gäller i Sjöbo.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2023