Rickepump

Dricksvatten

Har du egen dricksvattentäkt och undrar över vattenkvaliteten eller har övriga frågor, kontakta miljöenheten.

Vi hjälper till med information om hur du tar prov på ditt dricksvatten. Vi ger råd om hur du ska gå tillväga om du har dåligt vatten i brunnen eller upplever hälsoproblem som du misstänker är förknippade med vattenkvaliteten.

Inlämning av prov sker på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30. Speciella flaskor måste användas. Flaskorna får du hemskickade efter beställning på Synlabs hemsida www.synlab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du desinficera brunnen av någon anledning, så finns det en
instruktion under Relaterade dokument på den här sidan.

Väntar du barn eller har barn som är under ett år är du berättigade till ett gratis dricksvattenprov i de fall du har egen brunn. Provtagningsflaskor och följesedel hämtas på miljöenheten under expeditionstid (Ommavägen 30). Inlämning av dessa prover görs på tisdagsförmiddagar före kl. 11.30.

I Sjöbo kommun finns över tio fritidsbyar, sommarbyar och liknande där det finns gemensamt dricksvatten. Miljöenheten har tillsyn på flertalet av dricksvattenanläggningarna och prover tas fortlöpande.Tänk på att alltid spola vattnet i kallvattenkranen några minuter innan det ska användas för konsumtion. Vatten som står stilla i ledningar har ofta förhöjda kopparhalter vilket kan förorsaka diaréer hos småbarn. Ta aldrig varmvattnet direkt ur kranen till dryck och matlagningsändamål.

Driver du någon form av kommersiell anläggning eller livsmedelsanläggning ställs speciella krav på dricksvattnet. Bland annat ska ett provtagningsprogram lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för fastställelse. Under relaterade dokument finns utdrag ur dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) där det framgår hur ofta och i vilken omfattning provtagning ska göras.

Sinande brunn - Vad gör jag.

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du ta reda på om det går att utföra någon åtgärd i brunnen för att öka tillrinningen av vatten. Läs gärna Livsmedelsverkets och SGUs broschyr "sköt om din brunn för bra dricksvatten".

Sinande brunn - vem kontaktar jag.

Du kan kontakta någon dricksvattenspeditör som fyller på din brunn med vatten, men det är sällan en varaktig lösning. Det finns också en vattenkiosk där du som privatperson eller företagare kan köpa vatten. Kontakta kundtjänst på tekniska förvaltningen för mer information. Vattnet som fylls på letar sig succesivt ner i grundvattensystemet. I ett akut läge kan dock detta vara en lösning.

Om det ofta är dålig vattentillgång eller brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Möjlighet till kommunal anslutning?

Bor du i eller nära en tätort kan det finnas en möjlighet att ansluta till det kommunala dricksvattennätet. Det är en process som tar tid och ofta behöver du ordna en tillfällig lösning under tiden. Kontakta VA-enheten för att undersöka om det är möjligt med kommunal anslutning av dricksvatten. Se kontakter på sidan för kommunalt vatten och avlopp.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Sidan publicerad av: Anna Lidholm
Bygga, bo och miljö