Översvämning

Det finns flera olika slags översvämningar. Hur du ska gå tillväga för att lösa problemet skiljer sig åt i de olika fallen. Här har vi samlat svar och åtgärder på några av de problem man kan råka ut för gällande byggnader och höga vattenflöden.

Läs mer på sidan om stopp i avloppet

Om det regnar och vatten börjar strömma upp genom golvavloppen är det något fel som måste utredas och åtgärdas för att förhindra upprepade händelser.

Gör så här:

 1. Försök att hindra att vatten trycks in genom att ställa något tungt eller tätt på avloppsbrunnen.
 2. Försök begränsa översvämningen till ett rum genom att valla in så gott det går.
 3. Bryt strömmen till de delar av huset där översvämningen är.
 4. Begränsa skadorna genom att flytta undan alla lösa föremål och möbler.
 5. Försök sanera så gott det går. Det går att hyra länspump. Kontakta i värsta fall räddningstjänst.
 6. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. De hjälper ofta till med kontakt till sanerings- och upptorkningsfirmor.
 7. Fotodokumentera skador och vattennivåer.
 8. Kontakta tekniska förvaltningen för vidare utredning av orsak till översvämningen. Formulär för skadeanmälan Öppnas i nytt fönster.

OBS! Tänk på att vattnet, trots att det kan se rent ut, är blandat med avloppsvatten. Var noga med att tvätta händerna efter kontakt med vattnet.

Va-utredning:
Om en översvämning sker på detta sätt i Sjöbo kommun beror det troligen på felkopplade ledningar som gör att regnvatten kommer ner i ledningsnätet och överbelastar det. Felkopplingarna kan vara inne på tomtmark, vilket då gör dig som fastighetsägare ansvarig för händelsen, eller ute i kommunens ledningsnät. Det är upp till kommunen och försäkringsbolaget att utreda orsaker, händelseförlopp och ansvar.

Ersättning:
All skadeersättning för dig som fastighetsägare sker via ditt försäkringsbolag.
Om efterföljande utredning skulle visa att översvämningen beror på kommunens ledningsnät är det försäkringsbolaget som begär ersättning av kommunen.

Om det regnar och vatten rinner in från tomten in genom dörr eller fönster är det du som fastighetsägare som är ansvarig.

 1. Försök att hindra vattnets väg in.
 2. Bryt strömmen till de delar av huset där risk finns för översvämning.
 3. Begränsa skadorna genom att flytta undan alla lösa föremål och möbler.
 4. Försök sanera så gott det går. Det går att hyra länspump. Kontakta i värsta fall räddningstjänst.
 5. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.

Möjliga åtgärder:

 • Bygg vallar runt de fönster eller dörrar som utgör problem.
 • Se till att marken lutar bort från fönster/dörrar.

Installera pump för dagvattnet om det är återkommande problem

Om det uppkommer fuktfläckar på väggarna eller golven i källaren eller om det till och med rinner in vatten beror det på otillräcklig dränering runt huset eller att dräneringarna är direktkopplade till en dagvattenledning.

Möjliga åtgärder:

 • Se om det går att komma åt att underhålla dräneringsledningarna genom exempelvis spolning.
 • Rensa dagvattenbrunnar på tomten.
 • Se till så att marken närmast huset lutar bort från huset.
 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Installera en pump för dräneringsvattnet.

Om det uppkommer fuktfläckar på väggarna eller golven i källaren eller om det till och med rinner in vatten beror det på otillräcklig dränering runt huset eller att dräneringarna är direktkopplade till en dagvattenledning.

Möjliga åtgärder:

 • Se om det går att komma åt att underhålla dräneringsledningarna genom exempelvis spolning.
 • Rensa dagvattenbrunnar på tomten.
 • Se till så att marken närmast huset lutar bort från huset.
 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Installera en pump för dräneringsvattnet.

Blir det översvämning på gatan beror det oftast på igensatta dagvattenbrunnar. Dessa problem uppkommer främst vid lövfällning på hösten och snösmältning på våren.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2024