Kommunstyrelsen

Här publiceras protokoll från Kommunstyrelsen.


Tänk på! Protokollen som publiceras här på hemsidan kan vara osignerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem via kommunens växel, på telefon: 0416-270 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin