Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Gemensam nämnd

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handlä ggarkansli med säte i Tomelilla. Du hittar alla protokoll genom att följa nedanstående länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022