Samhällsbyggnadsnämnden

Här publiceras protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden. Du hittar föredragningslistan i respektive protokoll.


Tänk på! Alla myndighetsbeslut publiceras inte digitalt med hänsyn till GDPR = personuppgiftslagen.

Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till nämndsekreteraren för respektive nämnd. Du når dem kontaktcenter 0416-270 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2024