Våld och kränkningar

Har du blivit utsatt för våld eller kränkningar? Att bli illa behandlad eller att vara ett offer för våld är aldrig acceptabelt!

Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men råkar du ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och du ska inte behöva göra det.

Alla kan göra något mot våld och kränkningar. Det kan vara att hjälpa en vän som råkat illa ut eller att säga ifrån om någon blir utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier.

Våld kan innebära sparkar, slag, knuffar eller annan fysisk kontakt som är obehaglig. Fysiskt våld är aldrig okej, därför bör du alltid ta kontakt med en vuxen ifall du eller någon annan utsätts eller har blivit utsatt för det.

En första kontakt kan vara en lärare, förälder eller någon annan vuxen du litar på. Här nere finns även kontaktuppgifter till olika personer du kan vända dig till för hjälp, så som kurator och socialsekreterare.

Första stegen:

  • Prata med den eller dem som skadar dig och uttryck hur du känner.
  • Prata med en vuxen.
  • Ta kontakt med din skolkurator eller skolsköterska.
  • Är hoten grova bör du kontakta polis och göra en anmälan.

Nätmobbning blir allt vanligare. Även fast mobbningen sker på nätet är det minst lika allvarligt som andra former av kränkningar. Tveka därför inte att ta kontakt med någon vuxen om du, eller någon du vet, utsätts för nätmobbning!

Tips: Blockera den eller dem som utsätter dig för mobbning på nätet. De flesta sidorna som Facebook, Twitter och Instagram har en funktion där du kan blockera en profil och hindra den från att ta kontakt med dig.

Du kan på många sidor även anmäla taskiga kommentarer. Detta kan leda till att profilen blir avstängd eller borttagen från sidan.

Att känna sig kränkt av på grund av någon annan är något de flesta har upplevt. Det behöver inte alltid vara med mening, men det finns personer som sårar andra medvetet för att må bättre själva.

Det första är att försöka ignorera det personerna säger och komma ihåg att du är bra och värdefull precis som du är!

Det är tyvärr inte alltid så lätt att bara strunta i mobbaren och om det går för långt är det viktigt att du berättar för någon.

Tips: Prata med en vuxen du känner dig trygg med. Det kan vara en förälder, skolsköterska, kurator eller ett äldre syskon. Det är viktigt att de hjälper dig att prata med en lärare eller rektorn på din skola, om du inte vågar göra det själv.

Många skolor har kamratstödjare, det finns kanske till och med en i din klass. Berätta för dem om vad som hänt. De har dessutom ofta tystnadsplikt och får inte berätta vidare för vem som helst.

Gå inte och bär på problemen själv! Det brukar ofta kännas bättre när man pratar ut med någon man litar på som kan ge stöd.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Vill du fråga om råd eller göra en anmälan för att du misstänker att du själv eller ett annat barn utsätts för handlingar av sexuell natur? Det kan vara allt från våldtäkt till kroppslig kontakt som blottning eller pornografibilder. Då kan du vända dig till familjeförvaltningens Råd och stödenhet eller till Polisen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020