Bassänger och temperaturer

Sjöbo simanläggning är utrustad med den allra modernaste styrutrustningen och tillhör de mest energieffektiva baden i Europa.

Vattentemperaturer

25 metersbassäng 28˚C
Multibassäng 32-34˚C
Barnpool 34˚C
Utvändig bubbelpool 38˚C

Våra bassänger

25 metersbassängen som även är vår tävlingsbassäng är 25x21 meter och kan delas in i upp till 10 simbanor. Bassängens djup är 1,2 meter vid det grunda och den djupa sidan håller 1,8 meter.

Bassängen är utrustad med en gångvänlig trappa ner i bassängen samt ett lyftplan. Lyftplanet möjliggör att den rullstolsburne självständigt kan ta sig ner i bassängen. En speciell badrullstol är då lämplig att använda.


Sjöbo simanläggning har en multibassäng som kan anpassas för olika ändamål. Bassängen är en undervisningsbassäng och har en höj- och sänkbar botten som kan justeras mellan 0 cm - 180 cm.

Bassängen är 10 x 16 meter.

Bassängen är utrustad med en gångvänlig trappa ner i bassängen samt ett lyftplan. Lyftplanet möjliggör att den rullstolsburne självständigt kan ta sig ner i bassängen. En speciell badrullstol är då lämplig att använda.

Multibassängen är stängd för allmänheten när bokad verksamhet pågår.

Barnbassängen är utformad med en strand i ena änden. Djupet går från 0 – 0,3 meter.

Så funkar vår anläggning

I Sjöbo simanläggning finns en modern och snabb utrustning för diagnos av badvattnets renhet. Ju renare vattnet är desto mindre måste vattenreningsanläggningen "jobba" och desto mindre mängd luftföroreningar måste ventileras ut. Instrumentet skickar mycket snabbt instruktioner till vattenreningen och ventilationen, så att systemen jobbar precis så mycket som motiveras av föroreningarna i vattnet.

Vattenreningen för badande gäster är dimensionerad för en maxbelastning på 1500 st badande personer per dag.

I och med att man mer exakt kan mäta vattnets kvalitet kan man vid lågbelastning reducera vattenflödet och klordoseringen i bassängerna, vilket innebär besparing upp till 30 procent på klorförbrukningen och 20 procent på elförbrukning för pumpar.

Dessutom kan man vid lågbelastning reducera luftflödet i ventilationsanläggningen upp till 30 procent, vilket innebär lägre energiförbrukning för drift av fläktar och för uppvärmning av den luft som tas in utifrån.

Sjöbo simanläggning är utrustad med den allra modernaste styrutrustningen och tillhör de mest energieffektiva baden i Europa.

Utvärdering av resultaten görs inom ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska utveckla morgondagens miljövänliga badanläggningar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023