Avfallsdispens

Du som fastighetsägare kan i vissa fall få dispens om det finns möjlighet att ta hand om hushållsavfall på din egen fastighet.

Du ansöker om dispens (latrinhämtning, slamtömning) hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktuppgifter Samhällsbyggnadsnämnden Öppnas i nytt fönster.

Du kan få dispens om det finns särskilda skäl och hanteringen kan ske på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön. Det kan vara lantbruksfastigheter där slam från avloppsanläggning kan läggas i befintlig gödselvårdsanläggning.

Du kan inte få dispens från sophämtningen genom att du sorterar hushållsavfallet eller om det endast är mindre mängder avfall från din fastighet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024