Avfallsdispens

Du som fastighetsägare kan i vissa fall få dispens från sophämtning om det finns möjlighet att ta hand om hushållsavfall på din egen fastighet.

Du ansöker om dispens (sophämtning, latrinhämtning, slamtömning) hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktuppgifter Samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan få dispens om det finns särskilda skäl och hanteringen kan ske på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön. Det kan vara när endast organiskt avfall (matavfall) uppkommer och avfallet kan komposteras. Det kan också vara lantbruksfastigheter där slam från avloppsanläggning kan läggas i befintlig gödselvårdsanläggning.

Du kan inte få dispens från sophämtningen genom att du sorterar hushållsavfallet eller om det endast är mindre mängder avfall från din fastighet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2022