Avfallsabonnemang för hushåll

Här kan du läsa om vilka abonnemang det finns att välja mellan.

Två kärl med fyra fack innebär att du sorterar matavfall, restavfall, metallförpackningar och tidningar, returpapper i en tunna, som töms två gånger i månaden. I den andra tunnan, som töms en gång i månaden, slänger du pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas.

Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Matavfall 120 l
Restavfall 160 l
Metallförpackningar 30 l
Tidningar, returpapper 60 l

Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)
Pappersförpackningar 155 l
Plastförpackningar 155 l
Färgat glas 30 l
Ofärgat glas 30 l

Måtten på kärlen är bredd 75 cm, djup 95 cm och höjd 110 cm

Mer information om fyrfackskärl

Du kan välja plusabonnemang som tillägg till ovanstående abonnemangsalternativ med ytterligare ett 190 l kärl för restavfall. Du betalar då ytterligare en årsavgift utöver din grundabonnemangskostnad.
Restavfall 190 l
Kärlet töms varannan vecka (26 ggr/år).

Du och din granne (maximalt avstånd 500 meter) har möjlighet att dela ett abonnemang med två stycken fyrfackskärl.
Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)

Du måste skicka in en ansökan om gemensamt kärl. Länk till annan webbplats.
Både du och grannen får varsin faktura.

Du och två av dina grannar (maximalt avstånd 500 meter) har möjlighet att dela ett abonnemang med två stycken fyrfackskärl.
Kärl 1 – töms varannan vecka (26 ggr/år)
Kärl 2 – töms en gång per månad (13 ggr/år)

Du måste skicka in en ansökan om gemensamt kärl. Länk till annan webbplats.
Både du och grannarna får varsin faktura.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024