Tobak

Ny lagstiftning om tobak från den 1 juli


Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus.

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den omfattar inte enbart tobak utan också liknande produkter. Exempel på liknande produkter är e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och vattenpipor.

Mer information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 1 juli måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det räckt att anmäla försäljning av tobak. Tillståndsprövningen kommer att utföras av YstadÖsterlenregionens miljöförbund genom ett samverksansavtal.

Instruktioner för tillståndsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning men senast den 31 oktober 2019 måste du ansöka om tillstånd.
Den som ansöker om tillstånd ska kunna visa att han eller hon är lämplig att utöva verksamheten. Om du tänker sälja tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka tillstånd för varje ställe

Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på:

Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer

Inhägnande platser utomhus som huvudsaken är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner

Lekplatser som allmänheten har tillträde till

Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler

Följande områden har rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande med nya lagen:
Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
I restauranger
I lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas
I andra lokaler som allmänheten har tillträde till lokalerna

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att
· öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen,

· minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas av ordningsvakt eller polis.

15 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Mer info från folkhälsomyndigheten kring e-cigaretter och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson