Allmänna val

Det är ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa allmänna val är 2026.

Så fungerar det svenska valsystemet

Allmänna val

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa allmänna val hålls 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Fria, hemliga och direkta val

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

 • Allmän rösträtt.
  Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
 • Lika rösträtt.
  Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
 • Fria val.
  Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 • Hemliga val.
  Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
 • Direkta val.
  Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen,
 • eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Information om val och rösträtt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ansvar i valprocessen

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning, samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024