Kommunens organisation

Sjöbo kommun är en politiskt styrd organisation, precis som alla kommuner i landet. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder fattar de politiska besluten. En tjänsteorganisation som leds av en kommundirektör genomför de beslut som politikerna fattar.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar de övergripande besluten. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.
Mer information om kommunfullmäktige
Mer information om kommunstyrelsen

Nämnder

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörer man anlitar ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.
Mer information om nämnderna

Kommunfullmäktige

Ordförande: Christer Hovbrand (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice ordförande: Stefan Lundgren (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande: Mats Pålsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Magnus Weberg (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice ordförande: Cecilia Olsson Carlsson (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande: André af Geijerstam (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjenämnden

Ordförande: Susan Melsen (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice ordförande: Göran Fröjd (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande Jozefine Nybom (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Michael Smedberg (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice ordförande: Jörgen Ny (C) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande: Leif Jönsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämnden

Ordförande: Cornelis Hermus (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice ordförande: Bo Jersling (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande: Lars Norrman (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Roland Wiking (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förste vice rdförande: Berit Lundström (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andre vice ordförande: Staffan Olénskjöld (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden

Ordförande: Cecilia Olsson Carlsson (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vice ordförande: Cecilia Rosenqvist Perry (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda medarbetare - tjänstepersoner. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Karina Hansson är kommundirektör och chef för tjänsteorganisationen.
Förvaltningarna, mer information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024