Kommunarkivet

I Kommunarkivet finns ett rikt arkivmaterial för dig som är intresserad av person- och lokalhistoria. Handlingarna som förvaras här är en del av vårt kulturarv.

Arkiv för fysiska handlingar

Kommunarkivet är slutarkiv för Sjöbo kommuns fysiska handlingar. Här finns även alla handlingar som finns bevarade från den nuvarande kommunens föregångare, utom från Bjärsjölagårds kommun. De flesta av handlingarna från Bjärsjölagårds kommun finns i Hörbys kommunarkiv.
Tidigare kommunindelningar
Hörbys kommunarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns vissa typer av handlingar som inte finns i kommunarkivet av praktiska skäl. Dessa är:

  • Bygglovshandlingar. Alla bygglovshandlingar finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Betygskopior från de kommunala skolorna och vuxenutbildningen. Har du förlorat ditt slutbetyg från grundskolan måste du kontakta respektive skola för att få ett utdrag ut betygskatalogen. Detta sker mot en avgift. Malenagymnasiet har kopior av slutbetyg utfärdade efter 2015. Vuxenutbildningen (Komvux och SFI) har kopior av betyg utfärdade hos dem.

  • Äldre betygskopior från Malenagymnasiet. Betygskopior till och med vårterminen 2015 finns hos Ystads stadsarkiv.
    Ystads stadsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla offentliga myndigheters arkivering är reglerad i lag och grundas på offentlighetsprincipen. Samma regler som gäller för utlämnande av allmänna handlingar från kommunens verksamheter i övrigt ,gäller även för de handlingar som finns i kommunarkivet, och det är samma avgifter.

De handlingar som är sekretessbelagda är det bara en viss tid. Tiden är beroende av vilken lagparagraf man grundat sekretessen på. Den längsta sekretessperioden är sjuttio år efter att handlingen skapats. Det gör att äldre handlingar i arkivet inte längre omfattas av sekretess.

Tänk på! Tills vidare har vi inte möjlighet att ta emot enskilda arkiv, som företagsarkiv, föreningsarkiv eller personarkiv.

I första hand hänvisar vi till
Skånes arkivförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag kan även vända sig till
Skånes Näringslivsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021
Sidan publicerad av: Helen Wennerholm
Kommun och politik