Brottsförebyggande arbete

Du kan hjälpa till att förebygg brott. Nedan finns en del exempel som du som enskild person kan ha hjälp av:

Arbete mot klotter/skadegörelse

Klotter är ofta inkörsporten till grövre kriminalitet och bör därför avlägsnas så snart det upptäckts. Varför inte plantera en snygg växt vid en fasad som ofta utsätts.

Föräldrautbildning

Att genomföra föräldrautbildning är ett bra sätt att bli informerad om föräldrarollen och utbyta erfarenheter.
Mer information: Råd och Stödenheten, telefon 0416-273 00.

Arbeta mot våld eller annat brott

Ett viktigt brottsförebyggande arbete är att skydda alla som blivit utsatta för våld eller annat övergrepp.
Brottsoffer- och kvinnojouren är en ideellt verksam jour. Du kan antingen ringa ett journummer 0411-783 77 eller e-post: brottsoffer-kvinnojouren@ystad.boj.se

Förebyggande arbete kring alkohol/narkotika

Att förändra ungas inställning till alkohol och narkotika är ett viktigt inslag i det brottsförebyggande arbetet. Här måste vi alla hjälpas åt.

Att anmäla brott

Vid ej akuta händelser ring telefon: 114 14
Vid akuta händelser ring telefon: 112

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Sidan publicerad av: Marie Nordgren
Kommun och politik