logotyp för huskurage - när grannar agerar för att stoppa våld mot närstående

Huskurage - stoppa våld mot närstående

Våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa civilkurage och omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du stoppa våld och rädda liv. Sjöbo kommun står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage, som ger boende verktyg för att kunna agera för att förebygga och stoppa våld mot närstående.

Tillsammans kan vi stoppa våldet

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

  • Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.
  • Vid behov - hämta hjälp! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Det kan vara livsavgörande att agera!
Att reagera och agera kan stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.
Information om huskurage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjöbo kommun arbetar med Huskurage

Sjöbo kommun står bakom Huskurage. Tillsammans med AB Sjöbohem, Leny och Söderlenbostäder har vi arbetat med Huskurage sedan start 2020. Under 2022 har även HSB Grimstofta, HSB Målaren och HSB Svanen anslutit sig. I arbetet lär vi oss hur vi kan förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Du som är fastighetsägare

Fastighetsägare kan bidra genom att dela information om Huskurage. Använd ordinarie vägar för information till boende. Sprid gärna på sociala medier. Sätt upp informationslappar i gemensamma utrymmen som tvättstugan och vid brevlådor.

Du fastighetsägare som vill ta en mer aktiv del i Huskurage, kan kontakta folkhälsostrateg Hanna Smith, för att få mer information om hur just ni kan bidra.
E-post Hanna Smith

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023