stjärnor

Möt våra medarbetare

I Sjöbo kommun jobbar engagerade medarbetare som varje dag bidrar till kommunens utveckling. Här får du möta några av dem och höra mer om hur det är att jobba hos oss.

Att lära sig simma är en billig livförsäkring!
Jag heter Angelica Jönsson Malmberg och är 35 år. Jag jobbar som badvärd, simlärare och HLR-instruktör på Sjöbo Simanläggningen. Att bidra till en hög simkunnighet i kommunen är väldigt roligt och meningsfullt. Att dessutom personligen få ge barn simkunskap gör mig stolt över det arbete jag utför.

Tillbaka efter tolv år som frisör
Sedan två år är min arbetsplats Sjöbo simanläggning. Innan dess jobbade jag som frisör i närmare tolv år. Jag kände mig klar med frisöryrket och ville åter jobba som badvärd och simlärare. Jag är nämligen simlärare i grunden och har tidigare jobbat på Sjöbo kommuns utomhusanläggningar. Att våga satsa på att jobba som simlärare och badvärd på heltid, är ett av mina bästa beslut. Jag trivs väldigt bra i rollen och har trevlig arbetsplats och kollegor.

Tre arbetsroller i ett
Att jobba som badvärd, simlärare och HLR-instruktör samtidigt, är en bra och naturlig kombination. Erfarenhet och kunskap från de olika rollerna ger mig en stark helhet, i allt från handling till tankesätt. Det innebär också väldigt många olika arbetsuppgifter. Som badvärd ska jag skapa en välkomnande, trygg och rolig vistelse hos oss. Att ta emot besökare i receptionen och caféet är också en del av mitt arbete. Alla delar har sin charm, den sociala kontakten är väldigt viktig och rolig. I Sjöbo simanläggning har vi barnbassäng, multibassäng, spaavdelning med bastu, utomhusjacuzzi och motionssimsbassäng. Under loven ordnar vi med bland annat en vattenhinderbana i motionssimsbassängen.

”Simning är livsviktigt”
Under mina snart två år så har jag hjälpt ett par hundra barn o elever att utveckla sin simkunnighet. Våra babysim, minisim och simskolor vänder sig till barn från cirka tre månader upp till runt tolv år och sker både på simanläggningen och i våra utomhusbad under sommaren. På skoltid har vi simundervisning för skolelever. Simning är livsviktigt och därför är jag glad över att simkunnigheten i vår kommun är väldigt bra. Jag tror att det till stor del beror på de goda möjligheterna till bad som finns här, året om.

Att lära barn att simma är kanske det allra roligaste, men är på samma gång väldigt utmanande. För trots att barn visar ett stort intresse och är ivriga till att snabbt lära sig tekniken så kan de bli rastlösa och hellre vilja leka. Därför tillåter vi fri lek under delar av lektionen och ibland kan det även bli simdisko. Då slår vi på lite musik och låter barnen leka och dansa till musiken.

Tjusningen med att lära ut simning finns såklart med alla elever, unga som äldre. Att lära en person i vuxen ålder att simma är lika betydelsefullt. Att få vara den som hjälpt individen att kunna göra någon den inte trodde att den kunde, ger mig energi och bekräftar att jag gör ett bra arbete.

Utvecklande arbetsplats
Vi är en liten arbetsgrupp som består av sex heltidsanställda, några timvikarier och chef. Stämningen är familjär och stöttande. Vi har väldigt roligt ihop och det är alltid nära till skratt. Sen kan det givetvis uppstå saker som vi tycker olika om, men det är vi duktiga på att diskutera och reda ut.

Under den relativt korta perioden som jag jobbat här har jag redan gått på tre instruktörskurser och det finns planer på fler. För mig handlar det om att arbetsgivaren satsar på mig och kollegorna samt tycker att den service och simkunskap som våra invånare får, är prioriterad.

Utbildningarna handlar inte bara om att ta till ny fakta eller arbetsteknik. Det handlar lika mycket om att nätverka med andra i samma roll för att diskutera frågor som vi har gemensamt. Förutom möjlighet till vidareutbildningar så har jag och kollegorna på simanläggningen dessutom ingått i kommunens lönesatsning.

Efterfrågar en starkare gemenskap över förvaltningsgränser
Samarbete inom den egna avdelningen och med våra tekniker fungerar väldigt smidigt. Men till övriga i kommunen finns det förbättringsmöjligheter. Jag upplever att många i andra förvaltningar inte tror att det här är vårt heltidsjobb och inte känner till att vi ingår i kommunen. Det gör att vi hamnar lite utanför gemenskapen. Ett konkret exempel är att vår avdelning inte är med på förvaltningens julfester. Det beror på att de läggs på tider som inte passar vår verksamhet. Att lösa det ser jag inte som en större svårighet, men det krävs såklart att någon tar tag i frågan. Jag vet att det inte är en medveten handling och tvärtom så förespråkas ett koncerntänk och aktiva samarbeten över förvaltningsgränser. Det är inget som jag tänker på under arbetsdagen eller försämrar möjligheten att utföra ett bra arbete. Det handlar snarare om en vilja, från min sida, om att vi bättre ska ingå i helheten.

Bli min kollega
Vill även du jobba hos oss? Du hittar våra lediga tjänster här. Länk till annan webbplats.

Här ska barn få kunskap och utvecklas som person
Jag heter Jeanette Wiberg och är 46 år. Jag jobbar som förstelärare på Lövestad skola. Att vara en viktig person i barnens liv är speciellt och ger mig mycket glädje. Att vara lärare handlar inte bara om att förmedla kunskap. Jag måste även skapa ömsesidig respekt bland alla i klassen och väcka en nyfikenhet till ämnet. Jag vill att varje elev ska känna att det lika roligt att ta sig till skolan på morgonen som att ta sig hem efter skoldagen.

Vi jobbar tillsammans
Jag har varit lärare och barnskötare i kommunen till och från sedan 1996. Sedan tre år tillbaka undervisar jag på mellanstadiet i kommunens minsta skola, sett till antalet elever. I år är det som klasslärare och mentor i årskurs 4, som jag har i nästan alla ämnen. Utöver eleverna i klass 4 så har jag andra årskurser i NO.

Att skolan är en liten byskola med 140 elever är något som jag gillar. Här finns en trygghet, värme, familjär stämning och alla känner varandra. Samarbetet mellan mig och kollegorna är nära och det är en bidragande faktor till den goda stämningen som finns här. Jag upplever inte att det finns hierarki eller prestige mellan arbetslag och skolledning. Tvärtom så välkomnas allas tankar och idéer. Att be om, eller ge råd och stöd är därför enkelt och naturligt.

”Lagandan” finns även mellan för- och grundskola, som ligger vägg i vägg. Vårt elevhälsoteam jobbar med samtliga barn från ett till tolv år. Förskolebarnen är ofta i grundskolans lokaler och vi har en gemensam matsal. Att vi har det så är en styrka. För mig som lärare betyder det att jag, till viss del, känner barnen innan de börjar skolan och jag kan tillsammans med andra lärare, pedagoger och elevohälsoteam kan ge rätt stöd från början. För våra barn och elever har det såklart också en positiv effekt. De blir sedda, förstådda och risken för frustration minskar.

Kan forma undervisningen
Att skapa intresse för skolan och ämnena, ligger på mig som lärare. Därför behöver jag vara flexibel, uppfatta signaler och vara snabb med att våga testa nya sätt att lära ut. Jag tycker att kommunen gör det möjligt för mig att tänka utanför det vanliga. Jag har en ledning, rektor och förvaltning som stöttar mig i mitt arbete. Jag har givetvis skollagen att följa men i övrigt har jag stor frihet att forma undervisningen på de sätt som jag anser lämpligast. De senaste åren har kommunen utvecklats mycket och verkligen satsat på barn och unga. Jag tycker därför att stämningen är stärkande och i kombination med känslan av att se glädje och engagemang hos mina elever, gör det hela obeskrivlig.

Effektiv förvaltning i ryggen
Jag upplever att familjeförvaltningen är duktiga på att se vad händer i skolorna och är snabba med insatser vid behov. Stora och långsiktiga satsningar har gjorts, bland annat ”systematiskt kvalitetsarbete” som handlar om utvärdering, dokumentation, analys och framåtsyftande mål, samt satsning på ”lösningsfokuserade arbetssätt” som har utgångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför. Det har förbättrat skolkvalitén och skapat en bättre samsyn bland oss lärare och pedagoger. Sedan hösten 2019 lägger kommunen även stor tyngd på PBS, Positivt BeteendeStöd, som handlar om att lägga fokus på och arbeta fram de positiva förhållningssätt som vi vill förstärka, istället för att endast se till regler som berättar vad vi inte får lov att göra. Detta kommer att leda till en samsyn, en tydlighet och ett positivare klimat på våra skolor. Till exempel innebär det att elever får beröm för något bra, för att uppmuntras till att hålla kvar vid den goda handlingen.

Kontakten med eleverna är viktig
Läraryrket har många dimensioner. Skapa ordning och struktur i klassrummet, men också att kunna vara en vuxen för eleven när den behöver någon som lyssnar och bryr sig. Här har jag den möjligheten att också kunna lägga tid på relationskapande kontakter med eleverna. Det är nog en stor förklaring till den höga trivseln som finns bland eleverna i Lövestad skola. Frånvaron är väldigt liten och även de som tycker att vissa ämnen är jobbiga, kommer till skolan och är med på lektionerna. Jag upplever att barnen känner ett förtroende för mig och det finns en ömsesidig tillit och respekt.

Modern arbetsmiljö
Min fysiska miljö är bra. Jag har den teknik jag behöver för lektionerna. Skolan är renoverad och här finns dessutom en helt ny sporthall. Alla elever har dessutom IT-verktyg, vilket är unikt. Jag känner inte till många andra kommuner som satsar så mycket på IT, som Sjöbo kommun gör.

Fler elever bör få möjlighet att vara i mindre grupper
Skolan är inte bara en arbetsplats för oss vuxna. Det är här som barn spenderar mesta tiden på vardagar. Därför är det viktigt att varje elev får rätt förutsättning till att lära sig, utvecklas, växa som person samt trivas och må bra. Jag upplever att kommunen gör mycket, men efterfrågar samtidigt bättre möjlighet för elever att kunna dra sig undan och bilda mindre lektionsgrupper. Möjligheten finns redan till viss del men det behöver finnas på fler skolor. Jag är hoppfull och tror inte att det kommer att dröja innan mindre lektionsgrupper blir verklighet i större utsträckning, både lokalt och centralt.

Bli min kollega
Vill även du jobba i Sjöbo kommun? Du hittar våra lediga tjänster här Länk till annan webbplats..

Jag gör skillnad på allvar!
Jag heter Ida Bengtsson, är 35 år och jobbar som demenssköterska. Att jobba för att de svaga och sköra i kommunen ska kunna leva ett bra liv trots sin sjukdom, gör mitt jobb viktigt och jag känner att jag gör skillnad på allvar!

Varierat arbete
Jag har jobbat i kommunen sedan 2013. I början av 2020 blev jag demenssköterska och dessförinnan jobbade jag som allmänsköterska. I mitt arbete gör jag hembesök hos patienter för att kolla vad som inte fungerar och kan förbättras ytterligare. Jag utför minnesutredningar, som består av olika undersökningar och intervjuer med den drabbade och anhöriga. Att ge rådgivning och utbildning till personal på boendena och hemtjänst, samt stöttning till anhöriga är också del av mitt arbete.

Närheten till patienterna betyder mycket
I kommunens finns tre demensboende, Sandbäcksgården, Ängsgården och Sollkullen, men demenssjuka patienter finns på alla våra boenden. Att ta hand om patienter i deras hem är en stor fördel och gör mitt och kollegornas insatser bättre. I det egna hemmet, till skillnad från att ligga inne på ett sjukhus, är patienten mer bekväm och det är lättare att se alla delar av sjukdomen som kan träda fram i
vardagen.

Att utbilda kollegor är roligt men det absolut mest givande, är mötet med den enskilda patienten. Det betyder också mycket för patienten och gör skillnad. Att jag tar mig tid till att bara lyssna, prata och verkligen visa att jag bryr mig. Det krävs ofta bara små förändringar och insatser, för att göra stor skillnad.

Småskalighet har positiv påverkan
Det finns många fördelar med att jobba i en mindre kommun. Jag har jag stor frihet under ansvar och ett nära samarbete med andra yrkesgrupper, så som sjuksköterskor och undersköterskor, vilket kommer patienten till gagn. Vi har en familjär stämning och det är en stark bidragande faktor till att jag trivs bra och att vårt arbete håller hög nivå.

Min närmaste chef hade tjänsten som demenssköterska innan mig, och det underlättar mycket. Hon har en bra insyn i mitt arbete och vet vad det konkret handlar om, samt vad mitt arbete medför för nytta. Det gör startsträckan kortare för mig att starta upp ett större arbete och driva mitt arbete framåt. Med sin erfarenhet i yrket kan hon även vägleda och tipsa mig i olika jobbrelaterade situationer.

Styrkor tas tillvara på
Jag ingår i demensteamet där jag arbetar tillsammans med min kollega som är silivasyster. Vi har ett nära samarbete med andra yrkesprofessioner så som sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som vi kan koppla in när vi behöver deras expertis. Det gör oss till ett komplett lag med många ovärderliga egenskaper och styrkor. Vi har högt i tak och är duktiga på att ge varandra återkoppling. Att stämningen är god är värdefullt. För även om jag vid återbesök hos patient, i många fall själv kan bedöma om en insats varit lyckad, så underlättar det att kontakten mellan mig och kollegorna är stark. Det gör även att kollegorna kan vara öppna med sina synpunkter kring insatser jag handleder i.

En annan styrka som finns i Sjöbo kommun, är en samsyn kring kontakten med anhörig och hur kommunikationen med närstående ska skötas. Jag har nära kontakt med de demenssjukas anhöriga på flera olika sätt, på fysiska träffar, över telefon och anhörighetsgrupper.

Hoppas på regionalt samarbete
Demensvården är bra i kommunen men skulle kunna bli ännu bättre. Jag hoppas därför att vi inom kort kan starta ett närmre samarbete med vårdcentral och Region Skåne, genom projekt som drivs av Svenskt Demenscentrum. Jag har tagit fram en sammanfattning till kommunledningen om vad samarbetet skulle innebär. Det handlar om att standardisera vårdförloppet, att parterna bättre utbyter information och involverar varandra i det egna arbetet med demenssjukdomen.

Som det är nu, så är det vårdcentralen som träffar patienten i första skedet och skickar sedan en remiss till demenssköterska för att ett minnestest ska utföras. Efter det skickas svaret tillbaka , och i många fall tar kontakten slut efter det. Genom samarbetet i projektet skulle informationskedjan inte brytas utan kontakten skulle behållas och det skulle göra att vi bättre kan följa upp med insatser samt att se till att anhöriga informeras och får möjlighet att delta i anhörighetsgruppen för stöd och rådgivning.

Syftet och målsättningen med det är givetvis att det göra ännu bättre för patienten. Under början av 2020 har mycket resurser gått till hanteringen av coronapandemin, men jag hoppas och tror att samarbetsprojektet kan starta inom kort.

Bli min kollega
Vill även du jobba i Sjöbo kommun? Du hittar våra lediga tjänster här Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022