stjärnor

Personalförmåner

Vi vill som arbetsgivare gärna informera dig om vilka förmåner du har hos oss. Här nedan har vi därför samlat några av förmånerna du bör känna till när du arbetar i Sjöbo kommun. 

Friskvård

Som anställd i Sjöbo kommun får du ett friskvårdsbidrag på max 2500 kr/år. Du erbjuds friskvårdsaktiviteter och om verksamheten tillåter finns möjlighet för "tid för friskvård" upp till 60 min/vecka.

Trygghet

Du omfattas automatiskt av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Företagshälsovård

I samarbete med Previas Falcks företagshälsa erbjuds stöd till medarbetare inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Generösa semestervillkor

Som medarbetare har du 25 semesterdagar fram till dess att du fyller 39 år. Vid fyllda 40 år har du 31 semesterdagar och vid fyllda 50 år 32 semesterdagar.

Rökfri arbetstid

Sjöbo kommun har ett ansvar att främja en positiv hälsoutveckling hos våra anställda genom att underlätta för ett rökfritt liv. Vi tror på en rökfri arbetsplats för både dig som anställd och våra kunders skull!

Föräldraledighet

Förlängd möjlighet att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyller 12 år, istället för 8 år enligt föräldraledighetslagen.

Enskilda angelägenheter

Vid enskilda angelägenheter av synnerliga skäl som anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning samt bouppteckning ges ledighet med lön.

Läkarbesök

Akuta läkarbesök/sjukhusbesök/vårdcentral kan ske på arbetstid med bibehållen lön.

Blodgivning

Blodgivning får ske på arbetstid med bibehållen lön.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid och distansarbete tillämpas på de arbetsplatser där verksamhetens behov tillåter det.

Extra lediga dagar för administrativ personal -möjlighet att byta semesterdagstillägget mot mer ledig tid.

Administrativ personal med semesteranställning kan ansöka om fler lediga dagar under året. Efter beviljad ansökan så ges de extra lediga dagarna (5 lediga dagar till 39 års ålder, 6 dagar för de som fyllt 40 år) i utbyte mot semesterdagstillägget.

Terminalglasögon

Du som medarbetare har rätt till terminalglasögon om du har behov av det och du arbetar framför bildskärm. Detta gäller för dem som arbetar mer än 1 timme om dagen vid bildskärm. Arbetsgivaren står för kostnader för synundersökning samt terminalglasögon.

Uppvaktning - Gåvokort

Uppvaktning med gåvokort sker efter 20 års anställning och vid pension förutsatt att man varit anställd mer än 6 år, enligt antagna regler.

Löneväxling till pension

Som tillsvidareanställd i Sjöbo kommun kan du ha möjlighet att löneväxla till pension.

Mentorsprogram för chefer

Sen 2016 erbjuds ett mentorsprogram för chefer.

Önskad sysselsättningsgrad

Målet är att våra anställda ska arbeta utifrån önskad sysselsättningsgrad.

Personalförmåner - Broschyr , 410.4 kB.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2023