Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa drabbar många av oss - men det finns professionell hjälp att få, här finns råd och kontakter. Du som är över 18 år och har en varaktig psykisk funktionsnedsättning, kan få boendestöd, sysselsättning och tillgång till öppen verksamhet.

Undersidor

  • På Örnens öppna verksamhet erbjuder vi en välkomnande miljö där du kan träffa andra, delta i meningsfulla aktiviteter oc...

  • Boendestöd är en insats som hjälper dig att leva ett mer självständigt och meningsfullt liv. Våra boendestödjare finns h...

  • På Socialpsykiatrin erbjuder vi meningsfull sysselsättning i en hälsofrämjande och stödjande miljö där vi ser och värdes...

  • Ett personligt ombud ger dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem oc...

  • Psykisk ohälsa är något som alla berörs av och de allra flesta känner emellanåt att livet är jobbigt och mår dåligt ibla...

  • Här kan du läsa mer om återhämtningscafé. Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och psykiatrin i sydöstra Skåne.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2024