Personligt ombud

Ett personligt ombud ger dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål, och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Vi arbetar tillsammans

Om du är 18 år och uppåt, har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud. Det personliga ombudets roll och arbetsuppgifter skiljer sig från andra yrkeskategorier på flera sätt och är fristående från myndigheter:

  • Du är uppdragsgivaren och bestämmer takten, ombudet stödjer dig i att nå dina mål
  • Vi arbetar långsiktigt för att nå dina mål
  • Flexibelt arbete utifrån din situation
  • Arbetar för att skapa bra kontakt med sjukvård och olika myndigheter
  • Du kan när som helst avsluta din kontakt med personligt ombud.

Tidbegränsad hjälp

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten. Du kan söka vårt stöd igen med nya uppdrag.

Du kontaktar oss per telefon, mail, brev eller med hjälp av någon annan. Vi träffas och då berättar du mer om din situation.

Stödet med ett personligt ombud bygger på ett samarbete mellan dig som söker hjälp och det personliga ombudet. Tillsammans identifierar vi dina behov. Vi skapar och fördjupar kontakter inom sjukvård, olika myndigheter och andra aktörer som kan vara viktiga för att du ska få en förbättrad livssituation.

Ja, det kan du vara.

Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd, vilket innebär att när uppdraget är klart avslutas kontakten.

Personligt ombud hjälper dig vidare till rätt myndighet.

Ja, du kan söka vårt stöd igen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Omsorg och stöd