Hedersrelaterad problematik

Upplever du dig begränsad av din familj/släkt? Är du kontrollerad? Känns det som att du blir pressad att göra saker du egentligen inte vill? Vad händer om du säger nej, är det möjligt eller kan du vänta dig att bli bestraffad då? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar?

Hedersrelaterad problematik kan förekomma i alla familjer eller släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet. Hedersrelaterad problematik är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen.

Att be om hjälp kan vara svårt

Att vara utsatt för hedersrelaterad problematik innebär att den som gör dig illa är en av dina allra närmaste, det vill säga släkten och familjen. Det kan vara svårt att anmäla sin egen familj och kan kännas extra svårt att prata med någon eller söka hjälp. Det kan kännas skrämmande att inte veta vad som kommer att hända om du agerar. Kanske kan det hjälpa dig att kontakta en frivilligorganisation och rådfråga som första steg. De har ofta både telefon, mejl och kanske också en chatt, och erfarenhet av hur det brukar kunna gå till i liknande situationer. Du är alltid välkommen att ringa till oss för att få råd och stöd.

Vi erbjuder

  • Rådgivning
  • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp i en akut situation
  • Skydd
  • Ekonomiskt bistånd

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Du kan även få råd om exempelvis vad som händer vid en polisanmälan samt stöd vid polisförhör och rättegång om du behöver det.


Bra att veta om oss

  • Våra medarbetare har sekretess
  • Vi anlitar tolk vid behov
  • Besöken är kostnadsfria

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss ring Råd och stödenhetens mottagartelefon vardagar 10-12, 0416-27300, eller ring Familjeförvaltningens myndighetsenhet mellan 8:00-16:00, 0416-27000 (via kontaktcenter). Då kan du vara anonym om du vill.

Vid akut situation (polis och social jour): 112

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Omsorg och stöd