Anhörig till någon med psykisk ohälsa

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, som tar sig många olika uttryck, kan utsätta dig för svåra påfrestningar. Egen återhämtning är nödvändig. Därför är det väldigt viktigt att det finns ett stöd för dig för att orka.

Stödet kan se olika ut med allt ifrån samtalsgrupper med andra anhöriga, enskilda stödjande samtal men även olika former av avslappning. Därutöver kan det indirekta stödet som den närstående tar del av och som kan avlasta dig som anhörig. Är du intresserad eller vill ha mer information kan du kontakta anhörigkonsulent, kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Om din närstående får vård/omsorg inom socialpsykiatrins verksamheter i Sjöbo kommun kan du också vända dig hit för att få stöd. Kontaktuppgifter till enhetschef socialpsykiatrin hittar längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Omsorg och stöd