Kungastenen

Kung
Gustaf VI Adolf och drottning Louise signerar Kungastenen.

Kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise signerar Kungastenen.

År 1959 firade hantverksföreningen i färs sitt 30-års jubileum. Medlemmarna beslöt att anordna en mässa och för att skapa extra glans kring utställningen bjöd man in det svenska kungaparet att deltaga i festligheterna.

Kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise anlände till Sjöbo den 11 juli 1959. På Färsmässan kunde de bl a beskåda en utställning med kyrklig konst, hantverk av olika slag samt en smådjurs- och fjäderfäutställning.

Mässbestyrelsens ordförande Henning Palm önskade dokumentera kungaparets besök. Vid sina vandringar utmed Åsumsån hade han observerat en märklig sten. Markägaren var villig att skänka stenen, som fördes till marknadsplatsens utställningsområde.

Kungen och drottningen skrev sina namnteckningar på stenen. Efteråt placerades stenen här på Orebackens topp. Där står den numera omgiven av 18 stenar som var och en hämtats från socknarna i det gamla Färs härad. Socknarna är Tolånga, Vanstad, Röddinge, Ramsåsa, Sövde, Ilstorp, Björka, Södra Åsum, Vomb, Öved, Östra Kärrstorp, Östraby, Västerstad, Långaröd, Frenninge, Vollsjö, Brandstad och Lövestad.

“Kungastenen” (translates The King-stone)

In 1959 the Craftsmanship Society in Färs celebrated their 30-year-anniversary. The members decided to arrange a fair, and in order to create some extra splendour for the occasion, they invited the Swedish royal couple to join in the festivities.

King Gustaf VI Adolf and Queen Louise arrived in Sjöbo on the 11th of July 1959. At the fair “Färsmässan” they could, among other things, see an exhibition of religious art, a variety of different craftsmanship and an exhibit of small animals and poultry.

Henning Palm, the Chairman of the Board of the fair, wished to commemorate the Royal couple’s visit. On his walks along the local stream “Åsumsån”, he had observed a noticeable and large rock. The land owner was willing to donate the rock, which was brought to the exhibition site at the market place (“marknadsplatsen”).

The King and Queen wrote their signatures on the stone. Afterwards the stone was placed here at the top of this hill “Orebacken”. Here it now stands surrounded by 18 other stones, each brought here from the different parishes of the old judicial district “Färs härad”. The parishes are Tolånga, Vanstad, Röddinge, Ramsåsa, Sövde, Ilstorp, Björka, Södra Åsum, Vomb, Öved, Östra Kärrstorp, Östraby, Västerstad, Långaröd, Frenninge, Vollsjö, Brandstad and Lövestad.

Kungasten (Königstein)

1959 feierte der Handwerksverband ihr 30 jähriges Jubileum. Die Mitglieder beschlossen sich eine Messe anzuordnen, und laden das schwedische Königspaar ein an den Feierlichkeiten teilzunehmen und dadurch der Messe etwas mehr Glanz zu beschaffen.

König Gustav VI och Köningin Louise kamen an 11 July 1959 in Sjöbo an. Auf der Messe ”Färsmässan” konnten sie eine Ausstelleung mit religiöser Kunst, verschiedenen Arten von Handwerk , und Kleintierausstellung bestaunen.

Der Präsident des Verwaltungsrates wollte den königlichen Besuch dokumentieren. Unter seinen Wanderungen am Fluss ”Åsumsån” entlang entdeckte er einen seltsamen grossen Stein. Der Grundbesitzer war bereit die Steine zu schenken um sie dann auf die Austellungsfläche auf dem Marktplatz zu stellen.

Der König und die Königen schrieben ihre Unterschriften auf den Stein. Später stellte man den Stein auf die Spitze dieses Hügels ”Orebacken”. Hier befindet er sich jetzt umgeben von 18 anderen Steinen, jeder hierhin gebracht von den verschieden Pfarreien aus den alten Gereichtsbezirke ”Färs Härads”. Die Namen der verschiedenen Pfarreien sind Tolånga, Vanstad, Röddinge, Ramsåsa, Sövde, Ilstorp, Björka, Södra Åsum, Vomb, Öved, Östra Kärrstorp, Östraby, Västerstad, Langåröd , Frenninge, Vollsjö, Brandstad och Lövestad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Uppleva och göra