Kommunindelningar och sammanslagningar

1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från och med detta år skulle varje socken, det vill säga församling, på landet utgöra en kommun och själv sköta de flesta frågor som inte var direkt kyrkliga.

Kommunindelningar:

1863-1951

 • Björka kommun
 • Blentarps kommun
 • Brandstad kommun
 • Everlövs kommun
 • Frenninge kommun
 • Ilstorps kommun
 • Lövestads kommun
 • Röddinge kommun
 • Södra Åsums kommun
 • Sövde kommun
 • Tolånga kommun
 • Vanstad kommun
 • Vollsjö kommun
 • Östra Kärrstorps kommun
 • Öveds kommun

Tätorter som inte var städer, främst på landsbygden, kunde bilda municipalsamhällen så att de kunde tillämpa ordnings-, brand-, byggnads- och hälsovårdsstadgorna för städer. Alla andra frågor hanterades av kommunerna, till exempel frågor som gällde fattigvården.

1898-1951

 • Sjöbo municipalsamhälle (upphörde i samband med bildandet av Sjöbo köping 1952).

1936-1960

 • Lövestads municipalsamhälle

Kommunreformen 1952 innebar bildandet av de så kallade storkommunerna.

1952-1970

 • Bjärsjölagårds kommun * (Ö Kärrstorps och Öveds kommun, samt Östraby och Västerstads kommuner)
 • Blentarps kommun (Blentarps, Everlövs och Sövde kommun)
 • Sjöbo köping (Björka, Ilstorps och S Åsums kommun samt Sjöbo municipalsamhälle)
 • Vollsjö kommun (Brandstad, Frenninge och Vollsjö kommun)
 • Östra Färs kommun (Lövestads, Röddinge, Tolånga och Vanstad kommun samt Lövestads municipalsamhälle)

* 1952 bildades Bjärsjölagårds kommun av Ö Kärrstorps, Öveds, Östrabys och Västerstads kommuner. Vid kommunsammanläggningen 1974 delades Bjärsjölagårds kommun. Den del som tillhörde Ö Kärrstorp och Öveds gamla kommuner överfördes till Sjöbo kommun och Östraby och Västerstads gamla kommuner överfördes till Hörby kommun. Större delen av handlingarna från Bjärsjölagårds kommun är placerade i Hörby kommun.
Hörby kommun, handlingar och arkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1971 infördes en enhetlig kommuntyp. Samma lagar och förordningar skulle gälla för alla kommuner. Begreppen stad, köping och municipalsamhälle upphörde.

1971-1973

 • Bjärsjölagårds kommun
 • Blentarps kommun
 • Sjöbo kommun
 • Vollsjö kommun
 • Östra Färs kommun

Nuvarande Sjöbo kommun bildades 1974

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2023
Kommun och politik