God man, förvaltare och förmyndare

Du som inte själv kan ta vara på dina rättigheter eller sköta ekonomin kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner bildar tillsammans Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Överförmyndarenheten finns på kommunhuset, Gustafs torg 16 i Tomelilla, och är gemensam för de fyra kommunerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd