Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder. Målet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig det går och känna att du själv har möjlighet att påverka ditt liv.

Region Skåne och kommunen har ett delat ansvar för habiliteringen i Skåne.

Habilitering är insatser som ska förebygga och minska utmaningar som en funktionsnedsättning kan leda till.

Habiliteringen i kommunen ansvarar för individuella insatser för dig som är född 1974 eller tidigare. För att ta del av habiliteringen ska du omfattas av LSS och delta i daglig verksamhet och/eller bo på LSS-boende.

Det kostar inget att få hjälp med habiliteringen från kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Omsorg och stöd