Tandvård

Du som behöver tandvård kan ha rätt till en avgiftsfri bedömning av munhälsan, rådgivning för daglig munvård samt nödvändig tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Med omfattande menas personlig omvårdnad under en stor del av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktigt menas behov som väntas kvarstå minst ett år.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av särskilt utsedda sjuksköterskor eller biståndshandläggare i kommunen.

Du kan läsa mer om tandvårdsintyg i nedanstående dokument samt ta kontakt med någon av våra sjuksköterskor eller din biståndshandläggare för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd