Hemsjukvård

Information för dig som behöver hemsjukvård, rehabiltering och tandvård och som inte kan ta sig till en vårdcentral.

Delat ansvar

Kommunen svarar för hälso- och sjukvård i hemmet, och rehabilitering till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning. Region Skåne har ansvar att ge stöd till alla andra kommuninvånare.

  • Kan du inte själv sköta din vård?
  • Kan du inte själv eller med hjälp av någon annan ta dig till en vårdcentral?

Om svaret är nej på frågorna kan du ha rätt till hemsjukvård.

Ta kontakt med kommunens sjuksköterska, som samråder med din läkare och därefter tar ställning till om du har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för patientsäkerheten kopplat till rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

MAR utarbetar rutiner så att lagar och föreskrifter som berör rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel kan följas. MAR deltar också i utvecklingsarbetet inom dessa områden, genom exempelvis analyser och uppföljningar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också att göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som har lett till skada eller risk för skada.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om du har synpunkter på hur vården bedrivs eller på hur du blir bemött i hemsjukvården.

Du är alltid välkommen att kontakta sjuksköterskorna om du har frågor om kommunens möjligheter att ge hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterska avgör vem som har rätt till hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, i samråd med var och ens läkare. Hemsjukvård är till för dig som behöver medicinsk vård och som inte själv kan klara din vård och som inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till vårdcentralen.

Hemsjukvården vänder sig till dig som bor hemma eller som flyttat till en särskild boendeform. Särskilt boende är exempelvis äldreboende och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Sjuksköterskor i tjänst hela dygnet

Dygnet runt finns det sjuksköterska i tjänst i kommunen. När du blir inskriven i hemsjukvården får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just din hemsjukvård. Efter samråd med din läkare kan sjuksköterskan utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser.

Omsorgspersonal inom hemtjänsten och i särskilt boende utför vissa sjukvårdande uppgifter efter instruktion av sjuksköterska. Exempel på sådana behandlingar är såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ge dig läkemedel.

Sjuksköterskorna har delat upp ansvaret geografiskt

Sjuksköterskorna utgår från samma lokal i Sjöbo.

Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård.
Lämna synpunkter på vård och omsorg

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd