Misstanke om att barn far illa

När du känner oro för att ett barn inte har det bra - kontakta socialtjänsten så att de har möjlighet att hjälpa.

Akut hjälp - ring 112

Gör en orosanmälan

Här gör du en orosanmälan via vår e-tjänst.

Fler sätt att anmäla

 • Faxa anmälan till 0416-178 60
 • Skicka anmälan med post till:
  Sjöbo kommun
  Socialtjänsten, barn och unga
  Familjeförvaltningen
  275 80 Sjöbo
 • Ring 0734-24 27 16, telefontid måndag - fredag 10 - 11.
  Övrig tid - lämna meddelande. Du blir kontaktad senast nästa arbetsdag.
  Om det är bråttom - ring kontaktcenter 0416-270 00.

Rådfråga om anmälan

Är du osäker på om det är rätt att anmäla eller undrar vad som kan hända, kan du ringa och rådfråga hur du ska göra. Du behöver inte berätta vad du heter eller vilket barn eller ungdom det gäller. Vill du sedan tala om namnet på det barn det gäller, men samtidigt vara anonym går det också bra.

Du som arbetar med barn till exempel i förskola, skola eller sjukvård har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa. Den som har anmälningsplikt kan inte vara anonym.

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som är i en utsatt situation får det stöd och skydd de behöver. När en orosanmälan kommer till socialtjänsten, tar de ställning till om barnet behöver skydd och stöd. En socialsekreterare kallar familjen till ett möte för att informera om de uppgifter som kommit in, och för att göra en första bedömning om det ska göras en utredning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd