Sommarverksamhet

Anmälan om plats i sommarverksamheten görs av fältsekreterare, elevhälsa och socialsekreterare i samråd med föräldrar.

Under en period av tre veckor träffas vi i en eller flera mindre grupper med ledare från Råd- och stödenheten tre dagar per vecka. Vi besöker olika föreningar i Sjöbo, får information och prövar aktiviteter. Verksamheten sker i nära samarbete och med viss medverkan från barnens och ungdomarnas föräldrar.

Efter avslutad kontakt finns möjlighet till fortsatt kontakt med gruppen och/eller Råd och stödenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd