Föräldragrupp ABC

Vem vill inte vara en bra förälder? Just nu pågår en satsning på föräldrautbildning i Sjöbo kommun där föräldrar får möjlighet att utveckla sitt föräldraskap.

Utifrån forskning, filmer och diskussioner får föräldrar fundera över hur de kan skapa och bibehålla goda relationer med sina barn. Hur du som förälder ofta är den viktigaste personen för ditt barns positiva utveckling. I föräldrautbildningen pratar man även om hur man kan göra i svårare situationer med tjat, konflikter eller om barn är ängsliga och rädda.

Utbildningen heter ABC – Alla Barn i Centrum. ABC innebär fem träffar där föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare diskuterar, tittar på film och får ta del av forskning. Utbildningen går igenom fyra teman som är viktiga för barns utveckling:

  • Visa Kärlek – Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att relationer ska fungera?
  • Vara med – Hur påverkar vi varandra i vardagen, hur kan vi förebygga onödiga konflikter med våra barn. Hur ska man få livspusslet att gå ihop?
  • Visa Vägen – Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras?
  • Välja strider – Hur kan tjat i familjen minskas? När är det viktigt att stå på sig som förälder och vad kan barn få bestämma?

Just nu är utbildningen riktad mot föräldrar med barn 3-5 år. Målet är att om några år kunna erbjuda alla föräldrar som vill att delta i en föräldragrupp.

Det har visat sig i forskning att föräldrar som deltar känner sig säkrare och tryggare i sin roll som förälder och att det har en positiv påverkan på barnets utveckling och hälsa.

Kommentarer från föräldrar som deltagit i dessa grupper är: ”att detta borde alla föräldrar få gå” och ”att man gärna skulle rekommendera detta till andra föräldrar.”

Intresseanmälan

Detta anmälningsformulär gäller dig som har barn i åldern 3-5 år och redan fått information från ditt barns förskola.


Om ni är två föräldrar som vill gå tillsammans ange bådas namnVilken förskola/verksamhet tillhör ditt/dina barn? * (obligatorisk)

Skulle du kunna tänka dig att gå ABC på en annan förskola om det inte finns plats där ditt/dina barn går? * (obligatorisk)
Skulle du kunna tänka dig att gå ABC på en annan förskola om det inte finns plats där ditt/dina barn går?


Informationen i formuläret sparas och lämnas till aktuell ABC-gruppledare. Om du inte vill ha kvar dina uppgifter kontakta samordnare ABC föräldragrupp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2022
Omsorg och stöd