Stöd i grupp vid skilsmässa och separation

Barn som upplever separation mellan föräldrar har ofta många tankar och känslor kring sin situation. Det kan vara allt ifrån längtan efter den föräldern de inte är hos för tillfället, till att de ibland tar på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa. Barn påverkas när föräldrar mår dåligt och när de behöver trösta sin mamma eller pappa.

Stöd i grupp: Barn i föräldrars fokus (BiFF)

Som förälder kan det vara svårt att fokusera på barnets behov när man själv är i kris. I BiFF lyfts och diskuteras den egna situationen, med fokus på vad vi som föräldrar kan göra för underlätta för vårt barn. I BiFF-gruppen tar vi på oss våra barnglasögon och pratar om hur våra barn påverkas av att ha föräldrar i konflikt eller i familjerättslig tvist. Du får kunskap om barns behov och ges möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över vad du själv kan göra och hur du kan stödja ditt barn trots svårigheter i samarbetet med andra föräldern.

BiFF-utbildningen omfattar tre träffar och har tre syften:

  • Att inge föräldrarna hopp
  • Synliggöra barnens behov och situation
  • Arbeta med frågan: Hur kan jag som förälder underlätta för mitt barn?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar i liknande situation, oftast kvällstid. Utbildningen ges såväl till enskilda intresserade föräldrar eller som förberedelse inför samarbetssamtal eller andra insatser. Är du intresserad av att delta? Hör av dig till oss på Råd och stödenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023
Omsorg och stöd