Ansökan om plats på Sjöbo sommarmarknad

Här ansöker du som vill sälja på Sjöbo sommarmarknad om plats på marknaden.

Ansök om plats

Vi gör allt vi kan för att du som medverkar ska bli nöjd, men vi kan tyvärr inte garantera att du som deltagit tidigare får samma plats.

Nyheter 2024, viktig information till knallar

Kartan ändras! I och med att vi utökar platserna till att bli 3,1 m breda och 5,5 m djupa (djupet gäller inte på Östergatan, Gamla torg eller vid kanten av Ica Kvantum) så kommer hela kartan att bli förändrad. Det finns ingen garanti att ni kan stå på exakt samma plats som förra året!

Ni behöver inte ange om ni kommer båda dagarna, men marknaden är två dagar och vi räknar med att ni är på plats de dagarna. Upptäcker vi att ni saknas ena dagen kan ni komma att flyttas året efter.Säljer livsmedel/mat?
Säljer livsmedel/mat?

Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
Har du kryssat i att du säljer mat? Om du behöver extra el ansöker du om det här:
El på kylbilsparkering
El på kylbilsparkering


Önskar samma plats som förra året * (obligatorisk)
Önskar samma plats som förra åretRegler för Sjöbo marknader * (obligatorisk)
Regler för Sjöbo marknader


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Uppleva och göra