Behov av stöd

Alla elever i skolan som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling har rätt till särskilt stöd i skolan enligt Skollagen. Det särskilda stödet ska i första hand ges i elevens ordinarie grupp.

För de elever som har behov av särskilt stöd ska åtgärdspr ogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska beskriva vilka behov eleven har, vilka åtgärder som planeras samt hur dessa ska följas upp. Rektor beslutar om åtgärdsprogram.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Utbildning och barnomsorg