Studie- och yrkesvägledare

Vägledningssamtalet ger dig en möjlighet att få ökade kunskaper om vad som passar just dig när det gäller arbete och studier. Studie-och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att få ett bättre underlag för dina beslut vare sig det gäller val till gymnasiet, vuxenutbildning eller högre utbildning.

Målet med vägledningssamtal är att öka medvetenhet om dig själv och dina valmöjligheter. Detta kan hjälpa dig att ta väl underbyggda beslut gällande ditt framtida studie- och yrkesliv. Vem är du? Vilka är dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper? Hur kan du använda hela din kapacitet för att förverkliga dina drömmar och på så vis nå fram till just det mål du har för framtiden.

Kontakta gärna någon av våra studie-och yrkesvägledare för att boka ett samtal eller få hjälp med frågor kring dina studier.

Våra studie-och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledare

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Telefon

E-post


Annika Andersson

0416-274 02

annika.andersson@sjobo.se

Malenagymnasiet

Emma Espersson

0416-273 19

emma.espersson@sjobo.se

Grundskola, Anpassad grundskola

Marie Håkansson

0416-274 03

marie.hakansson@sjobo.se

SFI, Yrkesvux, Lärlingsvux, Yrkesförare

Marie Ridell

0416-272 75

marie.ridell@sjobo.se

Grundskola

Anki Ask

0416-275 10

ann-christin.ask@sjobo.se

Vuxenutbildningen, Komvux som anpassad utbildning, Kommunala aktivitetsansvaret KAA


Följ oss gärna på Facebook:

Studie-och yrkesvägledarna Sjöbo

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Utbildning och barnomsorg