Litet barn leker i sandlådan

Förskola och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns både kommunala och privata förskolor, familjedaghem där ditt barn tas om hand av dagbarnvårdare, samt öppen förskola.

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg

Information med anledning av Covid-19

Distansundervisning för årskurs 7-9

Efter onsdagens (20 januari) konferens med Smittskydd Skåne har Sjöbo kommun tagit följande beslut: Vi fortsätter med distansundervisning även under nästa vecka och sedan halvtid i någon form ett par veckor till. Vårdnadshavare och elever på Färsingaskolan får löpande info i Unikum, vår lärplattform.

Smittspridningen i Skåne har minskat, men är fortfarande mycket hög.

Färsingaskolan i Sjöbo kommun införde distansundervisning för årskurs 7-9 under perioden 13 januari till och med den 22 januari, med undantag för grundsärskola och resursskola. Beslutet grundas i Region Skånes rekommendation från den 7 januari.

Vid bekräftad covid-19
Om någon i familjen har covid-19 ska barn och elever stanna hemma från förskolan och skolan. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer. Dessa innebär att även friska barn ska stanna hemma från förskolan, grundskolan och fritidshemmet om någon i hemmet har covid-19. Detta gäller från och med 1 december 2020. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning vid symtom
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn i förskoleklass och årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov på barn under 16 år i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn.

Tänk på att barn kan få flera virusinfektioner under ett år, och att det för varje nytt insjuknande blir en ny omgång med krav på negativt provsvar alternativt två dygn utan symtom.

Barn i förskolan
För barn i förskolan är det ingen skillnad mot tidigare. Barnen ska vara hemma vid symtom, även lindriga. Barnet är välkommet till förskolan efter två dygn utan symtom, eller efter att det gått sju dagar från insjuknandet, om barnet mår bra men har kvar exempelvis torrhosta eller lätt snuva.

Barn i förskoleklass och grundskola
För barn i förskoleklass och skola gäller samma som tidigare med undantaget att om man kan uppvisa ett negativt provsvar så kan barnet återgå till skolan när det mår bra igen, det behöver inte gå två dygn utan symtom.

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka
Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Om någon i familjen har covid-19 ska barn och elever stanna hemma från förskolan och skolan. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer. Dessa innebär att även friska barn ska stanna hemma från förskolan, grundskolan och fritidshemmet om någon i hemmet har covid-19. Detta gäller från och med 1 december 2020. 

Sist men inte minst
Personalen har god kännedom om alla barns hälsotillstånd och om ett barn med till exempel snuva är på förskolan eller i skolan kan du lita på att vi har koll på att detta är i sin ordning.

Mer information finns på vår sida med samlad info om Corona-viruset och covid-19.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin