Litet barn leker i sandlådan

Förskola och barnomsorg

I Sjöbo kommun finns både kommunala och privata förskolor, familjedaghem där ditt barn tas om hand av dagbarnvårdare, samt öppen förskola.

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg

Aktuellt

Eftersom Sjöbo bibliotek under rådande omständigheter tyvärr fick ställa in bokprat för förskolans pedagoger vill vi på biblioteket dela med oss av våra boktips med häftet Boktips för förskolepedagoger.

Vi hoppas att kunna återkomma med ett senare datum för bokprat. Om ni har några frågor angående biblioteksverksamheten på Sjöbo bibliotek får ni gärna höra av er till oss.

Med vänliga hälsningar
Team Barn & Unga
Sjöbo bibliotek
E-post: barnochunga.biblioteket@sjobo.se

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin