Sjöbo Utbildningscentrum

VIKTIG INFORMATION

Enligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer bedriver vi från och med 18/3 distansundervisning. Mer information finns under Malenagymnasiet respektive Vuxenutbildningen.

Entré Sjöbo Utbildningscentrum

Entré till Sjöbo Utbildningscentrum.

Inom Sjöbo utbildningscentrum finns utbildningar och arbetsmarknad samlat tillsammans med studie- och yrkesvägledning för alla Sjöbo kommuns invånare.

Vi erbjuder utbildningar från gymnasienivå, Malenagymnasiet, och de flesta utbildningar inom kommunalvuxenutbildning. Grundutbildning, gymnasieutbildning, yrkesvuxutbildning, sfi Yrkessfi, yrkesvux-lärling, yrkesförarutbildning. Det finns just nu möjlighet till yrkesväxling och vidareutbildningar.

Arbetsmarknadsenheten kopplad till utbildningar eller stöd mot anställning kan i samverkan hitta kompetens och kompleteringsutbildningar.

Nyheter

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin