Bild

Flygfoto med området för ny detaljplan markerat

Detaljplan för Hemmestorp 4:48

Positivt planbesked avseende detaljplan för Hemmestorp 4:48

Ansökan om ny detaljplan fick positivt planbesked i mars 2022. Arbetet att ta fram en detaljplan ska påbörjas inom två år från detta beslut.

Detaljplanearbetet ska utreda om det är lämpligt att bebygga fastigheten med tre till fem mindre enbostadshus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022